1. Title 1
 2. Title 2
 3. Title 3
 4. Title 4
Oud IJsselmonde

Op deze pagina vindt u foto's en informatie
​betreffende diverse straten in deze wijk

Oud IJsselmonde

Oud-IJsselmonde is een wijk in Rotterdam in het stadsdeel IJsselmonde met ongeveer 3500 inwoners (2005). De huidige kern is de dorpskern van het oorspronkelijk dijkdorp IJsselmonde. De wijk wordt begrensd door de Nieuwe Maas in het noorden, de wijk Feijenoord in het oosten en de wijken Sportdorp, Zomerland, Tuinenhoven en Beverwaard in het zuiden.

Voordat er sprake is van een nederzetting IJsselmonde werd rond het jaar 1064 in opdracht van de bisschop van Utrecht, Willem I van Utrecht, een versterking aan de monding van de Hollandse IJssel gebouwd. Dit latere kasteel werd gebruikt om tol te heffen op voorbijkomende schepen en ter bescherming van de waterwegen van en naar Utrecht en heette Islemünde.

De eerste bekende vermelding van een nederzetting IJsselmonde is in oorkonde uit het jaar 1072 maar een echt dorp is het dan waarschijnlijk nog niet en de gronden stroomden regelmatig over. Na de Sint-Elisabethsvloed van 1421 wordt gestart met dijkaanleg waardoor de nog steeds bestaande structuur van een Boven- en Benedenstraat ontstaat. De polder Oud-IJsselmonde is in 1437 bedijkt.

In 1899 werd besloten het kasteel af te breken, maar het in 1662 gebouwde koetshuis bleef bestaan; het is in 2004 samen met de Adriaen Janszkerk opgeknapt.

Het dorp IJsselmonde werd in 1941 door Rotterdam geannexeerd en sindsdien is de wijk IJsselmonde ontstaan en werd het dorp Oud-IJsselmonde, de wijk Oud-IJsselmonde. De grote veranderingen kwamen in de jaren 1958-59 met het bijbouwen van sociale huurwoningen, beter bekend als de Sagenbuurt. Eerst werd er op beperkte schaal olie gewonnen in de polder bij de Hordijk. Daarna werd in snel tempo de polder volgebouwd.

Een jaarlijks evenement, dat qua opzet dateert van het jaar 1700, is de paardenmarkt. Dit evenement, dat een week duurt, bestaat behalve de paardenmarkt op woensdag uit een kermis, een braderie, een bingo en ringsteken en speelt zich af op en nabij het IJsselmondsehoofd en de Kasteelweg. Verder is er in deze week een wedstrijd en recreatieloop met afstanden van 1,3, 5,2 en 10,4 km.

Dicht bij de A16, in de buurt van de Arthurweg is een Non-directional beacon (NDB) bestemd voor luchtvaartnavigatie.

In Oud-IJsselmonde wordt jaarlijks op 4 mei dodenherdenking gehouden bij de kerk.

Benedenrijweg

 1. Benedenrijweg 125
 2. Benedenrijweg
 3. Benedenrijweg 125
 4. Benedenrijweg 125
 5. Benedenrijweg
 6. Benedenrijweg
 7. Benedenrijweg 107
 8. Benedenrijweg 109
 9. Benedenrijweg 109
 10. Benedenrijweg 119-121
 11. Benedenrijweg 119-121
 12. Benedenrijweg 203
 13. Benedenrijweg
De Benedenrijweg is de weg, die onderlangs aan de Oostdijk loopt. Voordien heette deze Beneden Oostdijk. De naam van de Beneden Oostdijk werd bij besluit van de raad van IJsselmonde op 31 juli 1941 gewijzigd in Benedenrijweg.

Verder kenden we hier voorheen:
De Jodenstee, een buurtje aan de Benedenrijweg, dat omstreeks 1900 gebouwd werd
Op deze plaats woonde vroeger de Joodse koopman Philip Barend van Blankenstein met zijn gezin.

De Marckestee, een buurtje aan de Benedenrijweg, dat eveneens omstreeks 1900 gebouwd werd.
De landbouwer Albertus Marck liet dit buurtje van 16 woningen bouwen.

En de Weberstee, eveneens een buurtje aan de Benedenrijweg. Ook dit werd gebouwd omstreeks 1900.
In 1919 werd hier de chocoladefabriek 'Klaverblad' van Hendrik Christiaan Weber gevestigd.
 1. Beverwaardseweg 73

Beverwaardseweg

De Beverwaardseweg is vernoemd naar de wijk Beverwaard. Eén van de wijken ten zuiden van Oud IJsselmonde

Beverwaard is een wijk in het Stadsdeel IJsselmonde waar de meeste straten namen dragen van Nederlandse kastelen.

Dijkmeesterpad

 1. Dijkmeesterpad
Het Dijkmeesterpad is vernoemd naar de functie van een ambtenaar die belast is met het toezicht op de werkzaamheden aan een dijk.

Gaardermeesterweg

 1. Gaardermeesterweg
De Gaardermeesterweg is vernoemd naar de ontvanger van de  belastingen, ook wel een penningmeester van een polder.
 1. Pruimenboom
 2. Hibiscus
 3. Hibiscus
 4. Hibiscus

Schouwmeesterweg

De Schouwmeesterweg is vernoemd naar de functie van een ambtenaar, die belast is met de schouw.

Een schouwmeester inspecteert de dijken, wegen en waterhuishouding.
 1. Schouwmeesterweg
 1. Waarsmanstraat

Waarsmanstraat

De Waarsmanstraat is vernoemd naar de functie van een penningmeester in de waterschappen van IJsselmonde.